Over ons

Over Stichting Moerman Promotie Vlissingen

Stichting Moerman Promotie Vlissingen, SMPV, is opgericht op 30 juni 1988 door de heer C.J. Moerman en mevrouw S.E. Moerman-Wagenaar.

De doelstelling van de stichting is het ten algemene nutte bevorderen van het maatschappelijke en culturele welzijn van de inwoners van de gemeente Vlissingen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verstrekken van bijdragen aan organisaties, zoals verenigingen, stichtingen en overige instellingen, die een project willen verwezenlijken dat binnen de doelstelling van SMPV valt.

De procedure voor het aanvragen van een bijdrage start met het invullen van ons aanvraagformulier. Download hiernaast onze logo’s.